სერვისები

ჩვენი სერვისები და მომსახურეობა

მშენებლობა

კომპანია IGS Group - ი აწარმოებს ნებისმიერი სახსა და მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოებს...

more

რეკონსტრუქცია

IGS Group - ი გთავაზობთ მაღალ პროფესიონალურ სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო, გამაგრებით და ჰოდროიზოლაციურ სამუშაოებს...

more

პროექტირება

ჩვენი პროფესიონალები გაგიწევენ საპროექტო და პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს...

more

შეფასება/მონიტორინგი

ჩვენი კომპანია აწარმოებს როგორც საშემფასებლო/მონიტორინგულ - ასევე საექსპერტო და დიაგნოსტიკურ მომსახურებებს...

more

About Services

 • მშენებლობა - კომპანია IGS Group - ი აწარმოებს ნებისმიერი სახსა და მასშტაბის სამშენებლო სამუშაოებს

  მშენებლობა

 • IGS Group - ი გთავაზობთ მაღალ პროფესიონალურ სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო, გამაგრებით და ჰოდროიზოლაციურ სამუშაოებს. ჩვენს გუნდს გააჩნია უდიდესი გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში და შესრულებული გვაქვს მრავალი სახელმწიფო მნიშვნელობის, საკულტო თუ ისტორიული ძეგლის სარეაბილიტაციო, გამაგრებითი და ჰიდროიზოლაციური სამუშაოები

  რეკონსტრუქცია

 • ჩვენი პროფესიონალები გაგიწევენ არა მხოლოდ საპროექტო მომსახურებას, არამედ პროექტის დაგეგმვის (mark up), განხორციელების გეგმის და მასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემის მოგვარების ორგანიზებას.

  პროექტირება

 • ჩვენი კომპანია აწარმოებს როგორც საშემფასებლო/მონიტორინგულ - ასევე საექსპერტო და დიაგნოსტიკურ მომსახურებებს უმაღლესი ხარისხის აპარატურით. ჩვენს სპეციალისტებს გააჩნიათ უდიდესი გამოცდილება აღნიშნულ საქმიანობებში და განხორციელებული აქვთ მრავალი მაღალი მნიშვნელობის ობიექტის საექსპერტო და დიაგნოსტიკური სამუშაოები

  შეფასება/მონიტორინგი